03
lip
konwersacja online
praca zdalnaprawo pracy

Ryczałt za pracę zdalną

Praca zdalna i ekwiwalent za jej wykonywanie Jak już doskonale Państwo wiecie do Kodeksu Pracy wpisana została praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (praca zdalna). Wobec powyższego […]

Karolina Gabriel