Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Blog

Reputacja. Szacunek. Wynik.

Ostatnie artykuły

01
wrz
ITPrawo nowych technologiiumowy

Siła wyższa w umowach w branży IT

W pierwszej kolejności warto wskazać, czym w ogóle jest zapis umowny dotyczący siły wyższej. Definicja siły wyższej nie występuje w kodeksie cywilnym. Generalnie siłę wyższą można zdefiniować jako: Są to takie przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają stronie wykonanie danego zobowiązania umownego przez czas trwania siły wyższej oraz przez czas usuwania jej skutków. Muszą to być […]

Karolina Gabriel
28
lip
wnętrze mieszkania
umowy

Umowa najmu tradycyjnego czy umowa najmu okazjonalnego?

Chcąc wynająć komuś mieszkanie powinniśmy w pierwszej kolejności zawrzeć z tą osobą umowę. Umowa może dotyczyć najmu tradycyjnego lub najmu okazjonalnego. Czym te umowy się różnią i która jest korzystniejsza? O tym postaram się opowiedzieć poniżej. Umowa najmu tradycyjnego Do tradycyjnej umowy najmu stosujemy przepisy prawa cywilnego; wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania […]

Karolina Gabriel
03
lip
konwersacja online
praca zdalnaprawo pracy

Ryczałt za pracę zdalną

Praca zdalna i ekwiwalent za jej wykonywanie Jak już doskonale Państwo wiecie do Kodeksu Pracy wpisana została praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (praca zdalna). Wobec powyższego […]

Karolina Gabriel
21
cze
maseczka do twarzy
prawo pracy

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego od 01 lipca 2023 r.?

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego? Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia prawdopodobnie 01 lipca 2023 r. zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego i zostanie przywróconych wiele przepisów obowiązujących przed pandemią. Przepisy te mają być zniesione ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną i spadek liczby diagnozowanych zakażeń i spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie. […]

Karolina Gabriel
23
maj
firma

Działalność nierejestrowana – czym jest?

Działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana Działalność rejestrowana to działalność zorganizowana, ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność nierejestrowana również posiada wymienione wyżej cechy, ale ze względu na wysokość przychodów nie jest wymagany wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Jakie należy mieć przychody? […]

Karolina Gabriel
09
maj
rozmowa poufność
umowy

Umowa NDA – inaczej umowa o zachowaniu poufności, co warto wiedzieć?

Czym jest umowa NDA? Umowa NDA to inaczej non-disclosure agreement, czyli po prostu umowa o zachowaniu poufności. Umowa ta najczęściej jest stosowana w obrocie gospodarczym i ma służyć zabezpieczeniu informacji, danych, planów firmy, know-how i innych danych, których opublikowanie stanowiłoby szkodę dla spółki. Umowa o zachowaniu poufności może nakładać obowiązki tylko na jedną ze stron […]

Karolina Gabriel