23
maj
firma

Działalność nierejestrowana – czym jest?

Działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana Działalność rejestrowana to działalność zorganizowana, ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność nierejestrowana również posiada wymienione wyżej cechy, ale ze względu na wysokość przychodów nie jest wymagany wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Jakie należy mieć przychody? […]

Karolina Gabriel