Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Działalność nierejestrowana – czym jest?

Karolina Gabriel

Działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana

Działalność rejestrowana to działalność zorganizowana, ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Działalność nierejestrowana również posiada wymienione wyżej cechy, ale ze względu na wysokość przychodów nie jest wymagany wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to działalność prowadzona przez osoby fizyczne.

Jakie należy mieć przychody?

Aby móc prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą miesięczne przychody z działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku. Jeżeli mowa o 2023 roku to od 1 stycznia do 30 czerwca przychody w żadnym miesiącu nie mogą przekroczyć 1745,00 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. następuje zmiana przepisów i próg do którego nie trzeba rejestrować działalności wynosić ma 75 % minimalnego wynagrodzenia czyli 2700,00 zł miesięcznie.

Kolejnym wymogiem jest, aby w okresie ostatnich 60 miesięcy nie była wykonywana działalność gospodarcza, chyba że działalność przez ostatnie 60 miesięcy była zawieszona.

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona. Co do zasady, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.

Zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, ale nie jesteś jeszcze pewny czy dana branża jest dla Ciebie, to jest to świetna opcja, aby skorzystać z braku rejestracji działalności.

Nie musisz jej zgłaszać do CEiDG, Urzędu Skarbowego czy GUS. Nie musisz płacić składek za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, czy też zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Nie musisz płacić zaliczek na podatek oraz podatku VAT. Musisz prowadzić jednak uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Prowadząc działalność nierejestrowaną jesteś także przedsiębiorcą i w relacji do konsumentów powinieneś przestrzegać zasad związanych z reklamacją, zwrotem czy naprawą.

Należy jednak pamiętać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdza, że zwolnienie ze składek przy prowadzeniu takiej formy działalności nie dotyczy świadczenia usług. Wtedy taki przedsiębiorca musi być zgłoszony jako zleceniobiorca. Zatem podmiot, który zawiera umowę z taką osobą pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki.

Czy działalność nierejestrowaną mogę zarejestrować?

Osoba, która wykonuje działalność nierejestrowaną, może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Staje się ona działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli przychody z tej działalności przekroczą w danym miesiącu wysokość wskazaną powyżej, to staje się ona działalnością gospodarczą z dniem, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości kwot wyżej wskazanych i mamy 7 dni, aby zarejestrować działalność.

Przychodem są należne kwoty, które zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Czy każdą działalność można prowadzić jako nierejestrowaną?

Niestety nie. Istnieją rodzaje działalności, które pomimo osiągnięcia niskich przychów należy zarejestrować. Są to takie rodzaje działalności gospodarczej, do których prowadzenia wymagana jest koncesja, zezwolenie czy też wpis do rejestru działalności regulowanej lub została zidentyfikowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Czy warto korzystać z działalności nierejestrowanej?

Zaletą prowadzenia takiej formy działalności jest możliwość zwolnienia z większości obowiązków ewidencyjnych i fiskalnych, zatem jest możliwość „wypróbowania” prowadzenia danego biznesu i jego opłacalności.

Podsumowując, prowadzenie działalności nieewidencjonowanej może być korzystne w pewnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli planujesz małą skalę działalności. Jednak zawsze warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, a najlepiej skonsultować się z ekspertem, aby podjąć najlepszą decyzję zgodną z twoimi celami i wymogami prawno-podatkowymi.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *