02
lis
licencjeprawo autorskie i prawa pokrewneumowy

Krótko o umowach licencyjnych

Czym jest umowa licencyjna? Umowa licencyjna jest umową, podczas trwania której licencjobiorca może korzystać z praw wskazanych w umowie w określony sposób. Prawa licencjodawcy pozostają przy twórcy. W określonych przypadkach możemy mieć do czynienia również z licencją wyłączną lub niewyłączną. Licencja może upoważniać licencjodawcę do udzielania wielu licencji na określonym polu eksploatacji. Licencjobiorca może natychmiastowo […]

Karolina Gabriel