Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Umowa najmu tradycyjnego czy umowa najmu okazjonalnego?

Karolina Gabriel

wnętrze mieszkania

Chcąc wynająć komuś mieszkanie powinniśmy w pierwszej kolejności zawrzeć z tą osobą umowę. Umowa może dotyczyć najmu tradycyjnego lub najmu okazjonalnego.

Czym te umowy się różnią i która jest korzystniejsza? O tym postaram się opowiedzieć poniżej.

Umowa najmu tradycyjnego

Do tradycyjnej umowy najmu stosujemy przepisy prawa cywilnego; wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu uzgodniony czynsz.

Jeżeli zawieramy umowę najmu tradycyjnego opartą na przepisach prawa cywilnego na okres dłuższy niż rok, powinna być ona zawarta w formie pisemnej. Jednak z doświadczenia zawodowego polecam każdą umowę zawierać w formie pisemnej, aby uniknąć późniejszych kłopotów.

Natomiast w przypadku zawarcia umowy najmu tradycyjnego na okres dłuższy niż 10 lat, poczytuje się taką umowę po upływie tego czasu jako zawartą na czas nieoznaczony.

W umowie ważne jest również, aby przewidzieć powody czy terminy rozwiązania umowy, w przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały terminy wskazane w ustawie.

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego bazuje na przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokalu na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Ustawa ta w dużej mierze chroni właściciela przed nieuczciwymi najemcami i pozwala na szybszą ewentualną eksmisję niechcianego lokatora z mieszkania.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy umową najmu tradycyjnego, a okazjonalnego?

Jak wynika już z samej treści brzmienia przepisów prawnych umowa najmu tradycyjnego może być nawet zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, natomiast w przypadku najmu okazjonalnego właścicielem lokalu musi być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Umową najmu tradycyjnego mogą być objęte również inne rzeczy, niż tylko nieruchomości. Natomiast w przypadku umowy najmu okazjonalnego jej przedmiotem są tylko nieruchomości.

Umowa najmu tradycyjnego może być zawarta na czas nieoznaczony, natomiast umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat, ale oczywiście istnieje możliwość przedłużenia takiego najmu na kolejny okres.

Największe znaczenia ma jednak sposób zabezpieczenia tych umów i forma ich zawarcia. Umowa najmu okazjonalnego jest zdecydowanie bardziej sformalizowana i wymaga obecności u notariusza.

Czy któraś z tych umów jest lepsza?

Aby móc zastanawiać się, która umowa jest lepsza, trzeba w pierwszej kolejności ustalić, jaki przedmiot dana osoba chce objąć w najem. Natomiast jeżeli mowa o nieruchomościach, to umowa najmu okazjonalnego jest zdecydowanie korzystniejsza dla wynajmującego, ponieważ zabezpieczenia interesy wynajmującego i ułatwia podjęcie egzekucji komorniczej i szybszego opróżnienia lokalu.

Pamiętać należy, aby każdą umowę najmu zawrzeć w formie pisemnej i uregulować wszelkie istotne kwestie zachodzące przy najmie i późniejszych rozliczeniach z tego tytułu. Chociaż umowa najmu tradycyjnego nie wymaga zawierania jej w formie pisemnej, to jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie dla stron.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy