...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

ChatGPT- czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Karolina Gabriel

chat gpt

Czy jest ChatGPT?

Od niedawna bardzo głośny i popularny stał się ChatGPT. Warto zatem wiedzieć czym jest i w jaki sposób można z niego korzystać.

W ramach rozwoju rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) stworzony został popularny obecnie ChatGPT. W systemie tym wykorzystywany jest model językowy GPT- 3 (Generative Pre-trained Transformer). Czat ten został przeszkolony z ogromnej ilości danych tekstowych i potrafi generować teksty, a także odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania.

ChatGTP działa w taki sposób, że osoba go użytkująca zadaje pytanie lub wprowadza konkretny tekst bądź żądanie, a ChatGPT stara się na nie odpowiedzieć lub przygotować żądany tekst. Może on być stosowany w wielu dziedzinach. ChatGPT ma za zadanie prowadzić z człowiekiem konwersację, która imituje ludzką komunikację za pomocą komunikatorów internetowych.

Przygotowywane przez ChatGPT odpowiedzi są błyskawiczne i każdy użytkownik może otrzymać swoją odpowiedź w zaledwie kilka sekund.

ChatGPT stale „uczy się”, a im częściej go używamy, tym staje się on mądrzejszy.

Na samym początku, przed skorzystaniem z ChatGPT otrzymujemy informację w zakresie tego, co ChatGPT potrafi, a mianowicie: zapamiętuje, co użytkownik powiedział wcześniej w konwersacji, jest przeszkolony w odrzucaniu niewłaściwych próśb, a także umożliwia użytkownikowi wprowadzanie dalszych poprawek.

Znajdziemy tam również ostrzeżenie (na co warto zwrócić szczególną uwagę): ChatGPT sporadycznie może generować nieprawdziwe informacje, tworzyć szkodliwe instrukcje lub stronnicze treści, posiada ograniczoną wiedzę o świecie i wydarzeniach po 2021 r.

Na co warto zwrócić uwagę przy korzystaniu z ChatGPT?

Warto zwrócić uwagę, że ChatGPT bazuje na danych do 2021 r. oraz części danych z 2022 r. Wobec tego należy pamiętać, że informacje podawane przez ChatGPT z roku 2022 r. lub 2023 r. mogą nie być aktualne.

Należy podkreślić, że ChatGPT – jako sztuczna inteligencja- nie jest w stanie myśleć, mieć własnych emocji, czy też osobistych opinii. Zadaniem ChatGPT jest dostarczanie konkretnych informacji czy odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z aktualnym stanem jego wiedzy.

Treści generowane przez ChatGPT nie zawsze muszą być zgodne z prawdą. Treści te mogą być nieprawdziwe i zawierać błędy. Każdy, kto uzyskuje treści generowane przez ChatGPT musi wiedzieć, iż ich wykorzystanie czy opieranie się na nich w swoich wypowiedziach wiąże się dla tej osoby z określonym ryzykiem.

Nie jest do końca prawnie uregulowana kwestia wprowadzania w ChatGPT danych osobowych, informacji poufnych czy innych informacji, które mogłyby zostać niezgodnie z prawem ujawnione. Wobec tego warto być ostrożnym i nie przekazywać tam swoich danych osobowych, danych innych osób, czy informacji stanowiących informacje poufne lub informacje dotyczące danego przedsiębiorstwa.

Czy warto korzystać z ChatGPT?

ChatGPT jest rewolucyjny i pozwala na namacalne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji (AI). Jest to narzędzie, które niesie za sobą bardzo duży potencjał do wykorzystania. Obecnie korzysta z niego bardzo dużo osób jedynie dla celów komercyjnych. Możliwe, że ChatGPT będzie wykorzystywany również do modelu biznesowego, lecz aby to się stało, musiałby posiadać dokładną wiedzę z konkretnych dziedzin oraz ogromną wiedzę branżową, a także szczegółowe informacje dotyczące danego przedsiębiorstwa.

Wskazuje się jednak, że ChatGPT może być wykorzystywany do tworzenia m.in. programów komputerowych, wpisów w mediach społecznościowych czy tworzenia innych edytowalnych wersji tekstu marketingowego. ChatGPT może pomóc w pisaniu listów motywacyjnych, szkolić w pisaniu wierszy, opowiadań, tworzyć nowe pomysły. Wszystko to pozwala nam zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Należy pamiętać, że tekst, który został stworzony, możemy zawsze zmodyfikować dla swoich potrzeb. Takie działanie na pewno pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo czasu, który możemy przeznaczyć na wykonanie innych zadań.

Zostało już zapowiedziane, że powstanie kolejna wersja modelu, czyli GPT-4, który ma zawierać dużo większą bazę danych i informacji, na której został nauczony.

Miałam już okazję korzystać z ChatGPT i myślę, że dopiero czas pokaże, jak można go wykorzystać i do czego będzie używany przez jego użytkowników na co dzień.

Każdy może wejść na ChatGPT; wystarczy tylko się zalogować. myślę że jest to najprostszy sposób, aby każdy mógł wykorzystać, zobaczyć jego działanie i ocenić, jaki ma potencjał i do jakich celów osobistych mógłby go wykorzystać w przyszłości.

Zgadzam się jednak, że jest to rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala na interakcje komputera z człowiekiem w niemal naturalny sposób. Jest to niesamowita platforma, która umożliwia prowadzenie rozmów z zaawansowanym programem sztucznej inteligencji.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.