...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego od 01 lipca 2023 r.?

Karolina Gabriel

maseczka do twarzy

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego?

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia prawdopodobnie 01 lipca 2023 r. zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego i zostanie przywróconych wiele przepisów obowiązujących przed pandemią. Przepisy te mają być zniesione ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną i spadek liczby diagnozowanych zakażeń i spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Jakie przepisy powrócą w ramach prawa pracy?

Dla wielu Pracodawców oznacza to przywrócenie ważnych obowiązków sprzed pandemii.

Przedstawiam jedne z ważniejszych kwestii. Przywrócone zostaną okresowe badania lekarskie. Badania lekarskie będą musiały zostać wykonane w przeciągu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zniesiona zostaje możliwość przeprowadzania wstępnych szkoleń z zakresu BHP w formie on-line, a ponadto obowiązek przeprowadzenia zaległych szkoleń okresowych z BHP w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracodawca nie będzie już miał możliwości udzielania pracownikowi we wskazanym przez siebie terminie urlopu wypoczynkowego, który nie został przez niego wykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopowego.

Jedną z ważniejszych kwestii jest także przywrócenie fikcji doręczenia czyli skutek doręczenia następuje po dwukrotnej awizacji najwcześniej po 14 dniach od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Natomiast, w zakresie pracy zdalnej, która odbywała się na polecenie pracodawcy będzie mogła być ona wykonywana jedynie w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W przepisach covidowych istniała możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego terminu, nawet jeżeli takie postanowienie nie obowiązywało w Umowie. Obecnie nie będzie już takiej możliwości.

W niektórych przypadkach zostały wprowadzone przepisy przejściowe, aby nieco ułatwić powrót do poprzednio obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.