Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Umowa NDA – inaczej umowa o zachowaniu poufności, co warto wiedzieć?

Karolina Gabriel

rozmowa poufność

Czym jest umowa NDA?

Umowa NDA to inaczej non-disclosure agreement, czyli po prostu umowa o zachowaniu poufności.

Umowa ta najczęściej jest stosowana w obrocie gospodarczym i ma służyć zabezpieczeniu informacji, danych, planów firmy, know-how i innych danych, których opublikowanie stanowiłoby szkodę dla spółki.

Umowa o zachowaniu poufności może nakładać obowiązki tylko na jedną ze stron albo na obie, w zależności od potrzeb stron.

Umowę o zachowaniu poufności nie należy automatycznie łączyć z tajemnicą przedsiębiorstwa. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wynika bezpośrednio z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Co należy zamieścić w Umowie o zachowaniu poufności?

W takiej umowie przede wszystkim należy wskazać, jaki rodzaj informacji uznajemy za poufne.

W umowie możemy również wskazać konieczność uzyskania pisemnej zgody od strony, gdy zaistnieje u drugiej strony konieczność ujawnienia informacji, która mogłaby zostać uznana za poufną. Nie zastrzega się jednak poufności dla informacji, które są powszechnie znane. Może również dojść do przypadków, kiedy druga strona będzie zmuszona wyjawić informacje uznawane za poufne, jeżeli tak wynika z odpowiednich przepisów prawa lub w związku z żądaniem tych informacji przez uprawniony podmiot. Można w umowie zastrzec również konieczność poinformowania o takim przypadku drugiej strony.

Do umowy o zachowaniu poufności warto także wprowadzić obowiązek zapoznania się pracowników drugiej strony z zakazem ujawniania poszczególnych informacji uznawanych za poufne oraz można wprowadzić odpowiednie kary za naruszenie postanowień umownych. Warto jest także określić czas obowiązywania takiej umowy np. 3 lata, 5 lat lub bezterminowo.

Jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do jakiejkolwiek wymiany dokumentów, czy innych nośników zawierających informacje poufne, można zastrzec konieczność ich zwrotu drugiej stronie.

Ponadto, standardowo można zastrzec w umowie prawo do jej rozwiązania przez każdą ze stron lub jedną stronę, wymaganą formę zmian przedmiotowej umowy, wybór właściwego sądu dla danej strony.

Podsumowując, umowę NDA warto zawrzeć, jeżeli chcemy podzielić się z drugą stroną wartościowymi i poufnymi informacjami, mając pewność, że druga strona nie użyje i nie ujawni tych informacji bez naszej wiedzy i zgody. Warto też zawrzeć taką umowę nawet przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy głównej polegającej na współpracy stron, jeżeli chcemy coś „przetestować”/”sprawdzić” przed podpisaniem umowy głównej, a wiąże się to np. z dostępem do danych i poufnych informacji o firmie.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *