Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Wezwanie do zapłaty – co powinno się w nim znaleźć?

Karolina Gabriel

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Jeżeli pożyczyłeś komuś pieniądze i dłużnik zwleka ze spłatą swojego długu, warto przygotować odpowiednie pismo, czyli tzw. wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym dokumentem, który kierujemy do dłużnika. Jest to jedna z metod polubownego przedsądowego rozwiązania problemu. Zakończenie sporu na etapie przedsądowego wezwania do zapłaty pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z odzyskiwaniem należności.

Sporządzanie wezwań do zapłaty jest bardzo często nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Często zdarza się, iż kontrahenci nie regulują swoich należności lub regulują je ze znacznym opóźnieniem. Wtedy warto przygotować wezwanie do zapłaty z określeniem ostatecznego terminu płatności.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać pewne podstawowe elementy jakimi są:

  1. data i miejsce sporządzenia pisma,
  2. dane wierzyciela oraz dane dłużnika,
  3. kwotę długu oraz z czego ten dług wynika,
  4. jeżeli jesteśmy w stanie określić (istniał termin płatności), to ustalamy kwotę wraz z naliczonymi odsetkami za opóźnienie w płatności,
  5. termin spłaty zadłużenia,
  6. numer rachunku bankowego na który dłużnik ma spełnić świadczenie,
  7. podpis własnoręczny lub podpis pełnomocnika, jeżeli ktoś nas reprezentuje (pełnomocnictwo w załączniku),
  8. można także poinformować dłużnika, iż brak zapłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Można również, razem z dłużnikiem, opracować indywidualny plan spłaty należności (rozłożenie płatności na raty).

W jaki sposób wysłać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie regulują, w jakiej formie powinno być dostarczone wezwanie do zapłaty. Pamiętajmy jednak, że w przypadku chęci skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego należy udowodnić, że wezwanie do zapłaty dotarło do dłużnika.

Najbezpieczniejszą formą jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru. Natomiast zgodnie z przepisami prawa nie ma formalnego wymogu co do formy tego pisma, zatem skuteczna jest również forma ustna lub wysłanie wezwania w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres uzyskany np. na oficjalnej stronie internetowej dłużnika. Należy jednak pamiętać, że może zaistnieć później problem z udowodnieniem, że wezwanie do dłużnika dotarło – szczególnie jeżeli wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową w formie pozwu o zapłatę.

Czy coś jeszcze można wskazać w wezwaniu do zapłaty?

W wezwaniu do zapłaty możemy również poinformować dłużnika, iż w przypadku niedotrzymania płatności sprawa zostanie skierowania na drogę postępowania sądowego, ponieważ jest to kolejny krok do odzyskania swoich należności.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, przy zakończeniu sprawy zgodnie z wolą wierzyciela dłużnik zostanie obciążony kosztami procesowymi.

Ile razy wysłać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie określają, ile wezwań do zapłaty należy sporządzić i wysłać. W niektórych przypadkach, kiedy można zauważyć chęć ugodowego rozwiązania sporu, warto podjąć korespondencję z dłużnikiem lub rozłożyć płatność na raty. Jeżeli jednak nie chcemy wchodzić w zbędną polemikę lub po prostu chcemy jak najszybciej odzyskać swój dług wystarczy już jedno wezwanie do zapłaty.

Jaki termin określić na spłatę długu?

Przepisy prawa nie określają, jaki termin należy określić na spłatę długu, więc to zależy od nas.

Bardzo częstą praktyką jest ustalenie terminu 7 dni lub 14 dni, albo po prostu wskazanie odpowiedniej daty na spłatę długu.

Nie ma sensu wysyłać do dłużnika niezliczonej ilości wezwań do zapłaty lub wskazywać zbyt długich terminów płatności, ponieważ dłużnik może po prostu nie chcieć uregulować swojego zadłużenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *